Monografijos ir rinkiniai

 • Teisės mokslo pavasaris. SMD 2021

  Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) straipsnių rinkinys „Teisės mokslo pavasaris 2021“. Tai kiekvienais metais leidžiamas geriausių fakulteto studentų darbų rinkinys. Šiais metais leidinyje publikuota 13 straipsnių, kuriuos studentai parengė maždaug pusmetį dirbdami  komandose  ir tampriai …

 • Leidinys “The Significance of EU Criminal Law in the 21st Century: The Need for Further Harmonisation or New Criminal Policy?”

  Išleistas 9-ojo ECLAN doktorantų seminaro elektronininys leidinys. Pranešimai skirti temai „Europos Sąjungos baudžiamosios teisės reikšmė 21 amžiuje: poreikis toliau harmonizuoti ar kurti naują baudžiamąją politiką?“. Su leidiniu galima susipažinti čia. 

 • Teisės mokslo pavasaris. SMD 2020

  Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) straipsnių rinkinys „Teisės mokslo pavasaris 2020“. Tai kiekvienais metais leidžiamas geriausių fakulteto studentų darbų rinkinys. Šiais metais leidinyje publikuota 13 straipsnių įvairiausiomis šiandien aktualiomis teisinėmis temomis – individualaus…

 • Monografija „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“

  Kolektyvinėje monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą pažangą, tiek į išliekančias kliūtis. Monografija parengta apibendrinus tyrime „ES chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis“, kurį finansavo Lietuvos mokslo…

 • Teisės mokslo pavasaris. SMD 2019

  Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų metinės konferencijos „Teisės mokslo pavasaris 2019“ pranešimų rinkinys. Akademinei bendruomenei ir visiems besidomintiems pristatomi Teisės fakulteto studentų savarankiškų tyrinėjimų rezultatai.  Džiugu, kad ir vėl leidinyje paliečiamos naujausios besikeičiančiai visuomenei aktualios temos: nuo „Genų žirklių“…

 • Mokymo priemonė “Įmonių teisė. Praktikumas”

  Dr. Linos Mikalonienės parengta mokymo priemonė „Įmonių teisė: praktikumas“ skirta nuosekliai ir sistemiškai, bet kartu ir koncentruotai perteikti studijų dalyko „Įmonių teisė“ žinioms apie pagrindines verslo organizavimo formas, detaliau aptariant bendrovės teisinę formą ir ją palyginant su kitomis įmonių teisinėmis…

Studentai

You need to set the YouTube API Key in the theme options page > Integrations.

Vaizdo įrašai (Lietuva)

1 / 8 Videos
1

Konferencija „Daiktinė teisė: ar privatinės teisės pamatai atlaikys XXI a. iššūkius?“

05:49:53
2

Prof. Egidijus Kūris - Krizė kaip iššūkis, teisė kaip atsakas?

26:53
3

Vilniaus Univeristeto Atvirų durų dienos: "Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė"

45:19
4

1 sesija. Baudžiamosios justicijos doktrinos, jurisprudencijos ir teisėkūros problemos. G. ŠVEDAS

30:32
5

Vyt Nekrosius 1920

25:25
6

VU TF 375

08:36
7

1 sesija. Privatinės teisės doktrina. V.MIKELĖNAS

25:57
8

1 sesija. Žalos sampratos koncepciniai klausimai. V.MIZARAS

23:45
You need to set the YouTube API Key in the theme options page > Integrations.

Vaizdo įrašai (Jums parinkome)

1 / 13 Videos
1

2019-07-04 Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame...

07:31:00
2

2019-07-04 Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame...

07:31:00
3

FutureLaw 2018 | The Legal Tech Startup Landscape

21:06
4

RegTech, LawTech and the Future of Lawyers | Henri Arslanian | TEDxYerevan

18:36
5

FutureLaw 2018 | Beyond ICOS -- Blockchain as Legal Tech

50:48
6

The Great Legal Reformation (Legal Technology Lecture Series)

47:44
7

Artificial Intelligence, Technology and the Future of Law - Keynote

01:04:50
8

Fin (Legal) Tech (Legal Technology Lecture Series)

01:33:12
9

The Next Big Thing in Legal Tech

23:48
10

Artificial Intelligence, Technology and the Future of Law - Keynote

01:04:50
11

The new EU General Data Protection Regulation in Under 60 Minutes!

01:08:10
12

High-level conference future of work: making it e-easy - 14 September

04:54:11
13

Artificial Intelligence Today—Tomorrow's Legal Challenges of Machine Learning

02:02:46
Back to top button