Monografijos ir rinkiniai

 • Leidinys „Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija“

  Bendras Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išleistas leidinys „Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija“ (angl. European Union Law and Lithuanian Administrative Justice).

 • Leidinys “The Good, the Bad and the Legal: Balance between Stability and Disruptions of Law“

  Išleistas tarptautinio doktorantūros tinklo (International Network of Doctoral Studies in Law) 2022 metais organizuotos 9-osios tarptautinės konferencijos leidinį. Jame publikuota 11-a konferencijos pranešimų, kurių autoriai yra doktorantūros studentai ir jauni mokslininkai iš įvairių šalių.

 • Teisės mokslo pavasaris. SMD 2022

  Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) straipsnių rinkinys „Teisės mokslo pavasaris 2022“. Tai kiekvienais metais leidžiamas geriausių fakulteto studentų darbų rinkinys.  Su leidiniu galite susipažinti čia.

 • Monografija „Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis“

  Išleista dr. Dovilės Pūraitės-Andrikienės monografija „Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis“. Joje sistemiškai analizuojama, ar 2019 m. Lietuvoje įtvirtintas individualaus konstitucinio skundo modelis užtikrina, kad šis institutas būtų veiksmingas žmogaus teisių apsaugos įrankis. t. y. ar…

 • Teisės mokslo pavasaris. SMD 2021

  Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) straipsnių rinkinys „Teisės mokslo pavasaris 2021“. Tai kiekvienais metais leidžiamas geriausių fakulteto studentų darbų rinkinys. Šiais metais leidinyje publikuota 13 straipsnių, kuriuos studentai parengė maždaug pusmetį dirbdami  komandose  ir tampriai …

 • Leidinys “The Significance of EU Criminal Law in the 21st Century: The Need for Further Harmonisation or New Criminal Policy?”

  Išleistas 9-ojo ECLAN doktorantų seminaro elektronininys leidinys. Pranešimai skirti temai „Europos Sąjungos baudžiamosios teisės reikšmė 21 amžiuje: poreikis toliau harmonizuoti ar kurti naują baudžiamąją politiką?“. Su leidiniu galima susipažinti čia. 

Studentai

You need to set the YouTube API Key in the theme options page > Integrations.

Vaizdo įrašai (Lietuva)

1 / 8 Videos
1

Konferencija „Daiktinė teisė: ar privatinės teisės pamatai atlaikys XXI a. iššūkius?“

05:49:53
2

Prof. Egidijus Kūris - Krizė kaip iššūkis, teisė kaip atsakas?

26:53
3

Vilniaus Univeristeto Atvirų durų dienos: "Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė"

45:19
4

1 sesija. Baudžiamosios justicijos doktrinos, jurisprudencijos ir teisėkūros problemos. G. ŠVEDAS

30:32
5

Vyt Nekrosius 1920

25:25
6

VU TF 375

08:36
7

1 sesija. Privatinės teisės doktrina. V.MIKELĖNAS

25:57
8

1 sesija. Žalos sampratos koncepciniai klausimai. V.MIZARAS

23:45
You need to set the YouTube API Key in the theme options page > Integrations.

Vaizdo įrašai (Jums parinkome)

1 / 13 Videos
1

2019-07-04 Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame...

07:31:00
2

2019-07-04 Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame...

07:31:00
3

FutureLaw 2018 | The Legal Tech Startup Landscape

21:06
4

RegTech, LawTech and the Future of Lawyers | Henri Arslanian | TEDxYerevan

18:36
5

FutureLaw 2018 | Beyond ICOS -- Blockchain as Legal Tech

50:48
6

The Great Legal Reformation (Legal Technology Lecture Series)

47:44
7

Artificial Intelligence, Technology and the Future of Law - Keynote

01:04:50
8

Fin (Legal) Tech (Legal Technology Lecture Series)

01:33:12
9

The Next Big Thing in Legal Tech

23:48
10

Artificial Intelligence, Technology and the Future of Law - Keynote

01:04:50
11

The new EU General Data Protection Regulation in Under 60 Minutes!

01:08:10
12

High-level conference future of work: making it e-easy - 14 September

04:54:11
13

Artificial Intelligence Today—Tomorrow's Legal Challenges of Machine Learning

02:02:46
Back to top button