Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Bakševičienė. DISKRECIJOS SĄVOKA LIETUVOS VIEŠOJOJE TEISĖJE

Straipsnyje analizuojama nūdienos Lietuvos viešojoje teisėje vartojamos diskrecijos sąvokos variantai, šiam terminui tenkantis turinys. Kalbant apie viešąją teisę, straipsnyje naudojamasi administracinių teismų praktika, taip pat analizuojama diskrecija teisėkūroje, paliečiamos diskrecijos ribų pareigūnų, teisėjų veikloje, teisėkūros subjektų veikloje problemos, išryškinami naudojimosi diskrecijos teise aspektai priimant individualius ir norminius teisės aktus.

Back to top button