Naujausias numerisNr. 128 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

S. Okinčic. „BREXITO“ ĮTAKA TARPTAUTINIAM BYLINĖJIMUISI

Straipsnyje nagrinėjama su „Brexito“ įtaka bylinėjimuisi susijusi tarptautinio komercinio bylinėjimosi problematika, koncentruojantis ties keliais tarptautiniu mastu pripažįstamais tarptautinės privatinės teisės instrumentais ir jų aktualumu Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos. Būtent, tyrime analizuojamas, pirma, 2007 m. Lugano konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, antra, 2005 m. Hagos konvencijos dėl susitarimų dėl teismingumo, bei, trečia, 2019 m. Hagos konvencijos dėl užsienio teismų sprendimų civilinėse ar komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo aktualumas „Brexito“ kontekste. Analizuojant kiekvieną iš minėtų instrumentų atkreipiamas dėmesys tik į joms būdingus probleminius aspektus. Atitinkamai darbe atskleidžiami, pavyzdžiui, Europos Sąjungos argumentai dėl nepritarimo Jungtinės Karalystės prisijungimui prie 2007 m. Lugano konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose ir diskusija dėl 2005 m. Hagos konvencijos dėl susitarimų dėl teismingumo įsigaliojimo Jungtinei Karalystei momento. Straipsnyje taip pat atskleidžiamas naujos, 2019 m. Hagos konvencijos dėl užsienio teismų sprendimų civilinėse ar komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo aktualumas sprendžiant tarptautinio komercinio bylinėjimosi po „Brexito“ problemas.

Back to top button