Naujausias numerisNr. 128 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Kalisz. NUO GYVŪNŲ TEISINĖS APSAUGOS IKI SAVARANKIŠKŲ JŲ TEISIŲ – TARP MORALINĖS IR TEISINĖS SĄMONĖS. BESIKEIČIANTIS POŽIŪRIS REMIANTIS ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ PRAKTIKA

Šiame straipsnyje mėginama išanalizuoti galimybes ir poreikį Lenkijos teisėje suteikti gyvūnams, kaip teisės subjektams „neasmenims“, subjektiškumą ir nurodyti atitinkamą teismų (inter alia, administracinių teismų) praktiką šiuo klausimu. Straipsnis parengtas vykdant Nacionalinio mokslo centro finansuojamą mokslinių tyrimų projektą Nr. 2017/27/L/HS5/03245 „Constitutional Consciousness as a Remedy for the Crisis of Discourse and Democracy Deficit in the European Union“ (Nr. DEC-2017/27/L/HS5/03245).

Back to top button