Naujienų portalas Teise.pro gerbia puslapio www.teise.pro lankytojų privatumą. Įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus prenumeratos duomenis.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

  1. Jūsų asmens duomenų ir kontaktinės informacijos valdytojas:

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, LT-10222, Vilnius, 8-5-2366185, info@teise.pro.

  1. Kokią informaciją apie Jus renkame?

2.1.   Jums užpildžius prašymą gauti naujienlaiškius, renkame Jūsų pateiktą informaciją apie elektroninio pašto adresą. Jūs visada galite atsisakyti gauti naujienlaiškį, paspaudę jame numatytą nuorodą. Tokiu atveju Jūsų elektroninis adresas automatiškai ištrinamas iš mūsų duomenų bazės.

2.2.   Vizitų apskaitos ir analizės įskiepiai mums pateikia bendrą informaciją apie svetainės naudojimą (IP adresus, vizitų statistiką, geografinę puslapio lankytojo padėtį ir kitus apibendrintai analizei skirtus duomenis). Tam naudojami slapukai – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukais gaunamą informaciją naudojame Jūsų vartojimo įpročių stebėsenai ir siekiant tobulinti naujienų portalą.

  1. Kur naudojama Jūsų informacija?

Jūsų asmens duomenys naudojami tik jūsų sutikimu siunčiant Teise.pro naujienlaiškius bei apibendrintos portalo lankomumo analizės tikslais. Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus teisėsaugos institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ar atvejus, kai gaunamas jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.

  1. Kaip saugoma Jūsų informacija?

Asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus duomenų apsaugos reikalavimus. Jūsų informaciją saugome tik tiek laiko, kiek mums to reikia vykdant teisėtus tikslus ir tiek, kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus.

  1. Kokios Jūsų teisės?

5.1.   Davus sutikimą tvarkyti jūsų duomenis naujienlaiškiams siųsti, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti.

5.2.   Gauti informaciją apie savo pateiktus duomenis ir jų tvarkymą.

5.3.   Kreiptis su prašymu ištaisyti arba papildyti asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą.

5.4.   Kreiptis su prašymu panaikinti visus mūsų turimus Jūsų asmens duomenis.

Norint pasinaudoti viena iš nurodytų teisių, prašome kreiptis paštu info@teise.pro.