Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

I.Spasybo. DOKTRININIAI NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKŪRIMO PRINCIPAI

Šio straipsnio tikslas – nustatyti nuosavybės teisės atkūrimo proceso inicijavimo Ukrainoje priežastis ir pagrįsti jo būtinybę bei pagrindus. Straipsnyje pabrėžiama, kad nuosavybės teisės atkūrimo procesas, kuris Ukrainoje yra neabejotinai reikalingas, turėtų būti vykdomas laikantis sąžiningumo principo, kad būtų išvengta privačios nuosavybės teisių pažeidimo.

Back to top button