Nr. 126 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Jokubauskas. SKOLININKO NESĄŽININGUMO VERTINIMO PROBLEMOS FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESE

Šiame straipsnyje analizuojamas skolininko nesąžiningumas kaip fizinio asmens bankroto bylos neiškėlimo sąlyga. Nag­rinėjama, kokie veiksmai rodo skolininko nesąžiningumą, kaip jie turėtų būti aiškinami. Taip pat keliamas klausimas, ar skolininko nesąžiningumą rodantys veiksmai turėtų būti aiškinami vienodai, atsižvelgiant į tai, skolininkas yra vartotojas ar verslininkas.

Back to top button