T. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Nastė Grubliauskienė. PREIMPLANTACINĖS GENETINĖS DIAGNOSTIKOS REGULIAVIMAS: BALTIJOS IR ŠIAURĖS REGIONO VALSTYBIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ

Šiame straipsnyje nagrinėjama vieno iš naujausių mokslinių tyrimų vaisingumo srityje – preimplantacinės genetinės diagnostikos samprata ir reguliavimas Lietuvoje, Lenkijoje, Baltijos ir Šiaurės šalyse. Preimplantacinė genetinė diagnostika kelia daug teisinių ir etinių klausimų dėl embrionų apsaugos, manipuliavimo žmogaus genomu, selekcijos pagal lytį ir šios diagnostikos santykio su kitais panašiais tyrimais. Tarptautiniuose teisės aktuose arba rekomendacijose genetiniai tyrimai, įskaitant preimplantacinę genetinę diagnostiką, apibrėžiami gana plačiai ir daug sprendimo teisės dėl reguliavimo apimties ir niuansų paliekama kiekvienos valstybės diskrecijai. Preimplantacinės genetinės diagnostikos nacionalinis reguliavimas turėtų būti konkretus, jame turi būti aiškiai apibrėžti preimplantacinės genetinės diagnostikos taikymo atvejai.

Back to top button