Naujausias numerisNr. 128 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Chmielarz-Grochal. KONSTITUCINIO SĄMONINGUMO SVARBA ĮGYVENDINANT RINKIMŲ TEISES – SVARSTYMAI APIE SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ ĮTRAUKIMO Į RINKIMŲ PROCESĄ GARANTIJAS

Šiame straipsnyje 2018 m. Lenkijos Respublikos rinkimų kodekso pakeitimų, kuriais siekta padidinti piliečių dalyvavimą rinkimuose ir užtikrinti rinkimų procedūrų skaidrumą, kontekste analizuojama konstitucinio sąmoningumo ir valdžios įgyvendinimo mechanizmų esmės suvokimo įtaka aktyviam piliečių susidomėjimui ir įsitraukimui į rinkimų procedūras. Autorė siekia apibūdinti esminius įvykdytos rinkimų sistemos reformos aspektus ir nustatyti, ar rinkimų administravimo modelio transformacija, užuot skatinusi piliečių dalyvavimą rinkimų procese, nesumažino jų pasitikėjimo rinkimų procedūrų patikimumu ir sąžiningumu. Straipsnis parengtas vykdant Nacionalinio mokslo centro finansuojamą mokslinių tyrimų projektą Nr. 2017/27/L/HS5/03245 „Constitutional Consciousness as a Remedy for the Crisis of Discourse and Democracy Deficit in the European Union“ (Nr. DEC-2017/27/L/HS5/03245).

Back to top button