Naujausias numerisNr. 128 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

B. Wojciechowski. GYVENIMO BŪDO PASIRINKIMAS IR PAGRINDINIŲ TEISIŲ SUVOKIMAS

Straipsnyje nagrinėjama būtinybė pripažinti gyvenimo būdų pliuralizmą šiuolaikinėse teisinėse sistemose, kad kiekvienas asmuo įvairialypiame pasaulyje galėtų rasti savo modus vivendi. Toks požiūris ypač aktualus aptariant LGBTQ asmenų teises, kai atskaitos tašku gali tapti atitinkama Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo (lenk. Naczelny Sąd Administracyjny) praktika. Autorius pažymi, kad tinkamas teisių įgyvendinimas ir tolerancija vertybių, pasaulėžiūrų ar gyvenimo būdų pliuralizmui neįmanomi be konkrečioms mažumoms priklausančių subjektų teisinio sąmoningumo, kurį formuoja jautrus ir pliuralistinis sprendimus priimančių teisėjų požiūris.

Back to top button