Nr. 120 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

U. Markevičiūtė. SOCIALINĖS REABILITACIJOS SAMPRATA IR KRITERIJAI NUTEISTUOSIUS LAISVĖS ATĖMIMU PERDUODANT TOLIAU ATLIKTI BAUSMĘ

Straipsnyje analizuojama socialinės reabilitacijos kaip nuteistųjų laisvės atėmimu perdavimo toliau atlikti bausmę tikslo įtvirtinimo raida, Europos Sąjungos lygmeniu neapibrėžtos socialinės reabilitacijos samprata ir kriterijai. Socialinės reabilitacijos kriterijai išsamiau atskleidžiami pasitelkiant apygardos teismų sprendimus, kuriuose sprendžiama dėl nuteistųjų laisvės atėmimu perdavimo toliau atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

Back to top button