Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Gutauskas. KRIMINALINĖ ŽVALGYBA IR PRIVATUS ŽMOGAUS GYVENIMAS

Straipsnyje analizuojami Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų taikymo probleminiai aspektai atskleidžiant nusikalstamas veikas. Autorius gilinasi į tai, kiek kriminalinės žvalgybos naudojamos priemonės gali teisėtai skverbtis į privatų žmogaus gyvenimą. Teismų praktikos pavyzdžiais bandoma rasti ribą (asmens laisvės ir saugumo atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus proporcingumą).

Back to top button