Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

T. Birmontienė, J.Miliuvienė. VALSTYBĖS VALDŽIŲ ĮGALIOJIMŲ KONKURENCIJA COVID-19 PANDEMIJOS METU

Straipsnyje analizuojama, kokių remiantis teisinės valstybės principu įgaliojimų kyla valstybės valdžios institucijoms reaguojant į pasaulinę COVID-19 pandemiją, kokia yra įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių galių pusiausvyra, nustatant viruso valdymo priemones, ir kokį vaidmenį vaidina konstituciniai teismai spręsdami  valstybės institucijų konstitucinius ginčus.

Back to top button