Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Bitinas. ŠIUOLAIKINĖ AZERBAIDŽANO PENSIJŲ SISTEMA: REFORMOS IR IŠŠŪKIAI

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti Azerbaidžano Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemos teisinio reguliavimo nuostatas ir naujausias reformas, nulemtas ekonomikos krizės bei demografinių ir socialinių iššūkių, ir pateikti išvadas atsižvelgiant į valstybės socialinių garantijų išsaugojimo kontekstą. Straipsnyje nagrinėjamos pensijų sistemos problemos ir pateikiama išvadų bei rekomendacijų tolesnėms reformoms Azerbaidžane. 

Back to top button