Nr. 121 (2022)

M. Andhov; D. Soloveičik. EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKA: PIRMINIŲ PIRKIMO PROCEDŪRŲ IR ATNAUJINTO VARŽYMOSI SANTYKIS

Ši publikacija yra preliminariohttps://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25166sios sutarties instituto, kuris dažnai taikomas Europos Sąjungos valstybių narių viešųjų pirkimų praktikoje, išsami analizė. Be to, kad šiame moksliniame straipsnyje yra tiriami bendrieji preliminariosioms sutartims viešuosiuose pirkimuose taikomi teisiniai reikalavimai, analizuojama naujausia teismų praktika, šis darbas taip pat yra skirtas teisiniam ryšiui (santykiui) tarp viešojo pirkimo procedūros, skirtos preliminariajai sutarčiai sudaryti, ir atnaujinto varžymosi, kuris vėliau yra taikomas tam, kad būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, išanalizuoti. Priešingai esamam Lietuvos teisiniam reguliavimui ir formuojamai teismų praktikai, darbo autoriai siekia pagrįsti, kad, remiantis Europos teisiniu reguliavimu, minėtos dvi viešojo pirkimo proceso stadijos negali būti vertinamos izoliuotai ir yra glaudžiai susijusios. Publikacija baigiama išskiriant skirtumus tarp preliminariosios sutarties ir viešojo pirkimo sutarties.

Back to top button