Nr. 121 (2022)

E. Pogužinskė. ŪKIO SUBJEKTŲ PAGRINDINIŲ PROCEDŪRINIŲ TEISIŲ APSAUGA TAIKANT POVEIKIO PRIEMONES IR ŠIŲ TEISIŲ ĮSTATYMINIO SISTEMINIMO REZULTATAI

Šiame straipsnyje analizuojama, kokią įtaką Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje užtikrinamai ūkio subjektų procedūrinių teisių apsaugai poveikio priemonių taikymo srityje padarė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo straipsnio (368 str., šiuo metu – 37 str.), kuriame susistemintos pagrindinės procedūrinės ūkio subjektų teisės, priėmimas. Atskleidžiama, iš kokių nuostatų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje paprastai kildinama ūkio subjektų procedūrinių teisių apsauga taikant poveikio priemones ir kaip ji yra užtikrinama, taip pat įvertinami Viešojo administravimo įstatyme susistemintų procedūrinių teisių taikymo / netaikymo rezultatai ir galimos priežastys.

Back to top button