Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Y.Mytsa. PATALPŲ NUOSAVYBĖ: PASAULINIS POŽIŪRIS IR UKRAINOS NACIONALINĖ TEISĖ

Straipsnyje atliekama patalpų nuosavybės teisės analizė, pagal kurią daroma prielaida, kad gali egzistuoti daiktinės teisės į atskiras patalpas pastatuose, turint omenyje ir teises į šiuos pastatus kaip visumą.

Back to top button