Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

H. Šinkūnas, R. Svetikaitė. RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI ĮSTATYMŲ LEIDYBOS PROCESE

Straipsnyje analizuojami Respublikos Prezidento konstituciniai įgaliojimai įstatymų leidybos procese, kuriuos panaudodamas jis veikia kaip atsvara įstatymų leidžiamajai valdžiai: įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, Seimo ir referendumu priimtų įstatymų promulgavimas ir Seimo priimtų įstatymų grąžinimas Seimui pakartotinai svarstyti, taip pat kreipimasis į Konstitucinį Teismą kaip priemonė paveikti įstatymų leidybos procesą.

Back to top button