Nr. 115 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

D. Murauskas. DIRBTINIS INTELEKTAS PRIIMANT TEISMO SPRENDIMĄ – ALGORITMŲ KLASIFIKAVIMAS REMIANTIS TEISINIO KVALIFIKAVIMO STADIJOMIS

Straipsnyje nagrinėjama dirbtinio intelekto sistemų taikymo teismų veikloje problematika. Pateikiama teismuose taikytinų algoritmų klasifikavimas, atsižvelgiant į racionaliu modeliu pagrįstas tris teisės taikymo stadijas: faktų nustatymas, taikytinos teisės nustatymas ir sprendimo priėmimas. Pateikiamos įžvalgos dėl galimų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą saugiklių, atsižvelgiant į algoritmų taikymo rizikas kiekvienoje iš aptariamų teisės taikymo stadijų.

Back to top button