Nr. 115 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Valančius. GENERALINIAI ADVOKATAI TEISINGUMO TEISME: AR KYLA ABEJONIŲ? I DALIS

Straipsnyje aptariami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų bruožai ir analizuojama jų nuomonių įtaka teismui. Tyrimas grindžiamas doktrina ir Teisingumo Teismo (toliau ir TT) praktika. Jame taip pat išryškinamos generalinių advokatų nuomonių bei Teisingumo Teismo sprendimų sąsajos tiek tais atvejais, kai generalinių advokatų pateikti siūlymai yra priimami, tiek kai Teismas jais nesiremia.

Back to top button