Nr. 109 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

P. Griciūnas. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS TAIKYMO TIPAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Europos Sąjungos teisės taikymo reikšmė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijai yra skirtinga. Šiame straipsnyje, tiriant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, pasiūloma Europos Sąjungos teisės taikymo tipologija ir kategorijos bei nagrinėjami kiekvienos kategorijos būdingi bruožai.

Back to top button