Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

E. Markevičius. E. PRIVATUMO DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI E. PRIVATUMO REGLAMENTO PROJEKTE

Straipsnyje mėginama pristatyti reikšmingiausias e. Privatumo direktyvos įgyvendinimo praktines problemas bei analizuojama, ar e. Privatumo reglamento projekte sukuriamos jų teisinio sprendimo prielaidos.

Back to top button