Nr. 118 (2021)Uncategorized

R. Balicki; A. Juškevičiūtė-Vilienė. TEISINGUMO VYKDYMO IŠŠŪKIAI LENKIJOS RESPUBLIKOJE: TEISMO NEPRIKLAUSOMUMO PRINCIPO ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS

2015 m. Lenkijoje į valdžią atėjusios dešiniosios populistinės partijos „Teisė ir teisingumas“ siekis buvo ne tik įgyvendinti savo konservatyvias ir krikščioniškąsias idėjas, pasitelkiant vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios galias, bet ir daryti poveikį teisingumui vykdyti. Straipsnyje pateikiama šios valdančiosios partijos iniciatyva priimtų ar pakeistų teisės aktų analizė, kuri atskleidžia, kaip sistemingai, nepaisant konstitucinio valdžių padalijimo principo, buvo uzurpuota teisminė valdžia, pažeidžiamas teismo nepriklausomumo principas.

Back to top button