Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Goda. NEKALTUMO PREZUMPCIJOS PRINCIPO REIKŠMĖ SUĖJUS BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO SENAČIAI

Straipsnyje analizuojama nekaltumo prezumpcijos principo reikšmė suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminams. Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui priėmus 2016 m. birželio 27 d. nutarimą, kuriame buvo išaiškinta, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme turi būti tęsiamas ir suėjus senaties terminui, aktuali tapo teismo baigiamųjų aktų motyvavimo, suėjus senaties terminui, problema.

Back to top button