Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Mitkevičius. MULTIMODALINIO KROVINIŲ VEŽIMO TEISINIS (NE)REGULIAVIMAS LIETUVOJE

Straipsnyje analizuojamas multimodalinio krovinių vežimo teisinis reguliavimas Lietuvoje, multimodalinio krovinių vežimo sutarčiai taikytina teisė ir teikiama Lietuvos teisinio reglamentavimo tobulinimo siūlymų.

Back to top button