Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Sarkin. NACIONALINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS ATASKAITŲ TEIKIMO IR TOLESNIŲ VEIKSMŲ MECHANIZMŲ (NMRF) REIKŠMĖ: ŠIŲ NAUJŲ PASAULIŲ VIDAUS PROCESŲ VERTINIMAS PAGAL GRUZIJOS IR PORTUGALIJOS PAVYZDŽIUS

 

Back to top button