Nr. 116 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Milašiūtė. MINIMALIOS SOCIOEKONOMINIŲ TEISIŲ APSAUGOS IDĖJA PAGAL ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ

Straipsnyje nagrinėjama, kiek ir kaip pagal EŽTK yra ir gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga, atsižvelgiant į tai, kad tik minimali tam tikrų socioekonominių teisių apsauga yra reikalinga EŽTK teisėms įgyvendinti.

Back to top button