Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

S.Glotov. DĖL TEISĖS Į KŪRYBOS LAISVĘ IR TURTINIŲ TEISIŲ KONFLIKTO GATVĖS MENO KONTEKSTE

Šiame straipsnyje aptariama gatvės menininkų teisė į meninės išraiškos rezultatą pastato savininko ir architekto atžvilgiu, įvertinant gatvės menininko teisių padėtį, palyginti su pastarųjų subjektų teisėmis. Gatvės kultūroje įsitvirtinus grafičiui ar kitai gatvės meno išraiškai, neatsiejamai susijusiai su kitų asmenų teise į nekilnojamąjį turtą, minėtų asmenų teisių ir interesų konfliktas – neišvengiamas. Tvirtinama, kad gatvės menininkas ne visada gali reikalauti autoriaus teisių turėtojo statuso, tačiau hierarchijoje dažnu atveju jo teisės yra viršesnės už atitinkamų subjektų teises.

Back to top button