Naujausias numerisNr. 128 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Lastauskienė. TIESOS SĄVOKA TEISĖJE

Straipsnyje analizuojama faktų vieta teisėje ir tiriami faktų įrodinėjimo standartai. Tiriamas objektyviosios, formaliosios ir materialiosios tiesos sąvokų vartojimo paplitimas Lietuvos teisiniame reguliavime, teisės literatūroje ir teismų jurisprudencijoje ir vertinamas sąvokų vartojimo korektiškumas. Aptariami faktų įrodinėjimo standarto ypatumai konstitucinės justicijos bylose.

Back to top button