Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Mickevičiūtė. KAI KURIE PREKYBOS POVEIKIU SUDĖTIES AIŠKINIMO ASPEKTAI PRINCIPO NULLUM CRIMEN SINE LEGE KONTEKSTE

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio pakeitimus, baudžiamojo įstatymo galiojimo laiko atžvilgiu taisykles, principo nullum crimen sine lege (nėra nusikaltimo be įstatymo) turinį, šiame straipsnyje vertinama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią tariamos įtakos požymio įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 2 dalyje patikslino dispoziciją, bet neįtvirtino naujo pasyviosios prekybos poveikiu sudėties požymio.

Back to top button