Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

A.Lapkin. UKRAINOS PROKURATŪROS TEISINIS STATUSAS

Mokslinis straipsnis skiriamas Ukrainos prokuratūros teisinio statuso tyrimui teismų reformos kontekste. Analizuojama istorinė prokuratūros raida Ukrainos nepriklausomybės laikotarpiu, kuri buvo vykdoma pereinant nuo sovietinio „priežiūros tarnybos“ modelio prie Europoje įsteigtos „prokuratūros“ modelio. Tiriamos prokuratūros padėties Ukrainos valstybės valdžios pasidalijimo sistemoje problemos. Aprašomas prokuratūros tikslas ir uždaviniai, jos funkcijų sistema. Atskleidžiamos prokuratūros funkcinio paskyrimo problemos, taip pat jų reguliavimas. Nustatoma prokuratūros sistema, apibūdinami jos elementai. Tiriami pagrindiniai prokuratūros ryšiai, taip pat prokuratūrų suskirstymas į teritorines ir specializuotas.

Back to top button