Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

S. Bronušienė. TESTATORIAUS LAISVĖ IR JOS RIBOS TARPTAUTINIO PAVELDĖJIMO BYLOJE

Straipsnyje analizuojami teisiniai žingsniai tarptautinio paveldėjimo byloje, kai yra paveldima pagal testamentą, t. y. kuris teismas yra kompetentingas spręsti dėl testamento ir jo sąlygų galiojimo ir pagal kurios valstybės teisę. Nustatyti taikytiną teisę yra vienas iš svarbiausių klausimų vertinant testatoriaus valią, t. y. kiek jis galėjo būti laisvas pasirinkti dėl savo turto pomirtinio paskirstymo. Testatoriaus laisvę skirtingose valstybėse geriausiai atspindi jos ribojimai, pavyzdžiui, privalomoji palikimo dalis. Šiame straipsnyje yra pristatomos keturios skirtingos paveldėjimo teisės sistemos vertinant testatoriaus laisvę ir jos ribas.

Back to top button