Naujausias numerisT. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Egidijus Jarašiūnas. KONSTITUCINIO TAPATUMO KONCEPCIJOS REIKŠMĖ EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI UŽTIKRINTI LIETUVOJE

Straipsnyje nagrinėjami konstitucinio tapatumo koncepcijos, išryškėjusios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, poveikio Europos Sąjungos teisei taikyti Lietuvoje klausimai. Lietuviška konstitucinio tapatumo samprata, jungianti ir geopolitinės orientacijos principą, kurio sudedamoji dalis yra narystė Europos Sąjungoje, turėtų prisidėti prie tarpsisteminės pusiausvyros, svarbios ir ES teisei užtikrinti Lietuvoje, laidavimo.

Back to top button