Nr. 127 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

S. L. Kalėda. NAUJOJI EUROPOS SĄJUNGOS SKAITMENINĖS ERDVĖS REGLAMENTAVIMO SISTEMA: SKAITMENINIŲ RINKŲ AKTAS IR SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ AKTAS

2022 m. priėmus du Europos Sąjungos reglamentus – Skaitmeninių rinkų aktą ir Skaitmeninių paslaugų aktą – baigta teisės reforma, kuria siekiama kompleksiškai reglamentuoti svarbiausių skaitmeninių paslaugų teikėjų veiklą, įskaitant didžiąsias interneto platformas. Straipsnyje remiantis teismų praktika, mokslo doktrina, teisės aktų projektais ir kitais parengiamaisiais dokumentais analizuojama šių dviejų teisės aktų sąsaja, aptariami reikšmingiausi naujojo teisinio reguliavimo aspektai, taip pat teisės problemos, susijusios su jo taikymu ateityje. Straipsnyje pateikiama tik asmeninė autoriaus nuomonė.

Back to top button