Nr. 127 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Borusevičiūtė. LIETUVOS SPECIALIOS TEISĖJŲ INSTITUCIJOS APIBRĖŽIMAS

Straipsnyje yra analizuojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodyta speciali teisėjų institucija. Mėginama šią instituciją apibrėžti, svarstant įvairias Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiškinimo alternatyvas, kartu vertinant ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo atliktą šio dokumento aiškinimą.

Back to top button