Naujausias numerisT. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Eimantas Kadys. NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO REGLAMENTAVIMO LIETUVOJE PROBLEMINIAI ASPEKTAI

Straipsnyje analizuojamas nuosavybės teisės objekto reglamentavimas Lietuvoje ir su juo susijusi problematika. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama civilinės nuosavybės teisės objekto samprata, atskleidžiamas skirtingas nuosavybės teisės objekto supratimas daiktinės teisės doktrinose ir užsienio valstybių teisinėse sistemose. Antroje straipsnio dalyje detaliai atskleidžiamas civilinės nuosavybės teisės objekto reglamentavimas Lietuvoje, išskiriami ir detalizuojami kriterijai, pagal kuriuos objektas yra pripažįstamas daiktu teisine prasme, bei suformuluojami požymiai, pagal kuriuos nematerialūs objektai turėtų būti priskirti „kito turto“ kategorijai ir būti laikomi nuosavybės teisės objektu.

Back to top button