Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Baltrimas. TEISINIO ARGUMENTAVIMO YPATUMAI BYLOSE DĖL INTERNETO TARPININKŲ ATSAKOMYBĖS

Šiame straipsnyje pristatomu tyrimu siekiama identifikuoti teisinio argumentavimo kriterijus, kuriuos teismai naudoja ginčuose dėl interneto tarpininkų atsakomybės už kitų asmenų pažeidimus. Tokiose bylose galima pastebėti netipišką reiškinį, kai atsakingu už kitų asmenų pažeidimus laikomas pats pažeidimo nepadaręs asmuo, pavyzdžiui, interneto svetainės, kurioje lankytojai paliko neteisėtus komentarus, valdytojas. Straipsnyje analizuojami teismų sprendimuose naudojami argumentavimo kriterijai, kurie turi potencialo būti naudojami ir būsimuose ginčuose, susijusiuose su inovatyviomis technologijomis.

Back to top button