Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

K. Mickutė. VARTOTOJŲ ELGESIO IR PRODUKTŲ KONKURENCIJOS REIKŠMĖ PRODUKTŲ APMOKESTINIMO AKCIZO MOKESČIU ATVEJAIS

Bene Factum byloje priimtame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nurodė, kad, neatsižvelgiant į tai, kaip kosmetikos priemonė yra naudojama, toks produktas yra atleidžiamas nuo akcizo mokesčio. Siekiant įvertinti tinkamo ES teisės reguliavimo taikymo akcizo srityje prielaidas, straipsnyje ES ir tarptautinės prekybos teisės lygmeniu vertinamas produktų konkuravimo nustatymo mechanizmas, kuris reikšmingas klasifikuojant produktus mokesčių tikslais, įskaitant, kokia apimtimi kosmetikos priemonės konkuruoja su alkoholiniais gėrimais, kaip privataus verslo veiklą lemia vartotojų įpročiai naudoti gaminamus produktus ir kiek valstybė gali kištis į šią sritį.

Back to top button