Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Laukaitytė. SOVIETINIO PASŲ REŽIMO ĮVEDIMAS LIETUVOS SSR 1944–1953 METAIS

1944–1953 m. Lietuvoje vykdyta keletas pasportizacijos kampanijų: jau 1944 m. gruodžio mėn. sovietinio pavyzdžio asmens tapatybės dokumentus gavo Vilniaus ir Kauno gyventojai, 1945 m. lapkričio – 1946 m. kovo mėn. – visi Lietuvos SSR gyventojai. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti: kada, kokiomis aplinkybėmis ir kokie pirmieji dokumentai Lietuvoje buvo išduodami; kaip veikė pasų režimo įgalinta gyventojų kontrolės sistema; kas žinoma apie padirbtų dokumentų plitimą.

Back to top button