Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Birštonas, K. Šimanskis. KOMERCINIŲ PASLAPČIŲ APSAUGOS YPATUMAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SANTYKIUOSE

Straipsnyje nagrinėjamas pareigos užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą viešųjų pirkimų procedūroje teisinis reguliavimas ir komercinės paslapties taikymo šiuose santykiuose ypatumai.

Back to top button