Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

D. Pūraitė-Andrikienė. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI AIŠKINTI SAVO NUTARIMUS, IŠVADAS, SPRENDIMUS: TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS IR TOBULINIMO GALIMYBĖS

Šiame straipsnyje bandoma atskleisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados, sprendimo aiškinimo institutą reglamentuojančių nuostatų problemas ir pateikti jų sprendimo galimybes, t. y. siūlymus, kaip būtų galima tobulinti šį institutą reglamentuojančias Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatas. Daugiausiai dėmesio šiame darbe skiriama trims šio instituto probleminiams aspektams: sprendimų dėl Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados, sprendimo aiškinimo teisinei galiai; prašymų išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą, sprendimą nagrinėjimo objektams; subjektams, galintiems inicijuoti Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados, sprendimo aiškinimą.

Back to top button