Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Al-Aridi. HIBRIDINIŲ GRĖSMIŲ ARKTIES REGIONE TEISINIAI IŠŠŪKIAI

Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama teisinei sistemai, sutartims ir kitiems teisės aktams, kurie taikomi Arkties vandenyno teritorijai bei pilkųjų zonų apibrėžimui, taip pat nustatyti, kur būtų galima taikyti hibridinę taktiką ir operacijas nepažeidžiant tarptautinės jūrų teisės ir teisės, reguliuojančios jėgos draudimą.

Back to top button