Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Abramavičius. A. Vosyliūtė. ATVIROJI VAGYSTĖ IR JOS KVALIFIKAVIMO YPATUMAI

Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio (vagystė) 2 dalyje numatytas kvalifikuojamasis veikos požymis „atvirai“. Pateikiama šio požymio samprata baudžiamosios teisės moksle ir teismų praktikoje, atskleidžiami tam tikri probleminiai šio požymio nustatymo aspektai ir kai kurie su šiuo požymiu susiję kvalifikavimo ypatumai.

Back to top button