Nr. 106 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Limantė, A. Račkauskaitė-Burneikienė. VAIKO IŠKLAUSYMO REIKALAVIMAS ŠEIMOS BYLOSE

Straipsnyje tiriama teismų pareiga išklausyti vaiką su juo susijusiuose tėvų ginčuose (bylose dėl tėvų pareigų). Darbe nagrinėjami šią pareigą numatantys tarptautiniai, regioniniai ir nacionaliniai teisės aktai bei analizuojamos juose įtvirtinamos tokios pareigos ribos, be to, daug dėmesio skiriama skirtingai valstybių praktikai aptarti.

Back to top button