Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

D. Valančienė. NEUROTEISĖ: KELETAS FUNDAMENTALIŲ ĮŽVALGŲ APIE TEISMINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ

Straipsnyje konceptualiai apžvelgiamas dviejų disciplinų – neuromokslo ir teisės dialogas, nagrinėjama keletas fundamentalių neuromokslo įžvalgų apie sprendimų priėmimą ir teismų sprendimų priėmimą bei siekiama atsakyti į klausimą, kaip būtų galima pagerinti teismų sprendimų priėmimą.

Back to top button