Nr. 120 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Šivickaitė-Moldarienė. DENTOLOGINĖS EKSPERTIZĖS IŠVADŲ REIKŠMĖ LIETUVOS BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Straipsnyje analizuojama deontologinės ekspertizės samprata ir reglamentavimas, taip pat teismo medicinos eksperto pateiktų išvadų ir nuomonės įtaka teismo sprendimui priimti bylose, susijusiose su gydytojų klaidomis, keliant prielaidą, kad teismo medicinos ekspertas yra mokslinis teisėjas, kurio medicininė išvada yra pagrindas teisinei išvadai.

Back to top button