Nr. 117 (2021)

L. Dzindzelėtaitė-Šaltė. KREDITORIŲ KOMITETAS NEMOKUMO PROCESE

Šiame straipsnyje nagrinėjamas kreditorių komiteto institutas nemokumo procese. Vertinant užsienio šalių patirtį reglamentuojant šį institutą ir sprendžiant iš atitinkamo reglamentavimo kylančias problemas, analizuojamas ir vertinamas šio instituto teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir jo taikymo ypatumai.

Back to top button