Nr. 117 (2021)

I. Isokaitė-Valužė. 30 ATKURTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ: PAKRANTĖS VALSTYBĖS TEISĖKŪROS JURISDIKCIJA DĖL JŪROS VIDAUS VANDENŲ

Straipsnyje siekiama išsamiai ir sistemiškai parodyti Lietuvos Respublikos jūros vidaus vandenų teisinio reguliavimo transformaciją nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais iki dabar. Išryškinamos pagrindinės teisinio reguliavimo stadijos ir kryptys, atsižvelgiant į tarptautinės jūrų teisės ir Europos Sąjungos teisės reikalavimus, ir pateikiama bendrų išvadų dėl atitikties jiems svarbiausiose srityse.

Back to top button