Nr. 117 (2021)

V. Valančius. GENERALINIAI ADVOKATAI TEISINGUMO TEISME: AR KYLA ABEJONIŲ? II DALIS

Straipsnyje toliau gvildenami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų bruožai ir analizuojama jų nuomonių įtaka teismui. Dėmesio skiriama ne vien jų įtakai Sąjungos teismų praktikos plėtrai, bet ir vaidmeniui brėžiant naujųjų ekonomikų teisinių santykių vertinimo gaires.

Back to top button