Nr. 117 (2021)

G. Švedas, P. Veršekys. LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO VYKDOMO PRAKTIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO SPECIALIOSIOS DALIES KLAUSIMAIS FORMAVIMO TENDENCIJOS

Straipsnyje analizuojami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimai, šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgos, taip pat plenarinės sesijos ir išplėstinių septynių teisėjų kolegijų iki 2019 m. gruodžio 31 d. priimtos nutartys, kuriose pateikiamos rekomendacijos arba nauji Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies straipsnių nuostatų išaiškinimai ar koreguojama esama teismų praktika, atskleidžiamos esminės rekomendacijų ir teismų praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo ir keitimo tendencijos, taip pat šioms tendencijoms turintys įtakos veiksniai.

Back to top button